แคตตาล็อกออนไลน์

 • เครื่องปักหัวเดียว 9 สี/เข็ม รุ่น BEXT-S901CAII

  เครื่องปักหัวเดียว 9 สี/เข็ม รุ่น BEXT-S901CAII พื้นที่ปัก 250x400 มม. จอ LCD ขนาด 5.7 นิ้ว 100 ลาย 10 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port ความเร็ว 1,200 รอบสำหรับงานปักธรรมดา และ 1,000 รอบสำหรับงานปักหมวก หัวจักรรุ่นใหม่ Smart Head Technology เพิ่มประสิทธิภาพและความทนทาน มอเตอร์ Servo เพิ่มผลผลิต กำลังขับ ให้ความเที่ยงตรง แม่นยำ รองรับระ...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักหัวเดียว 15 สี/เข็ม รุ่น BEXT-S1501CBIII ...

  เครื่องปักหัวเดียว 15 สี/เข็ม รุ่น BEXT-S1501CBIII  พื้นที่ปัก 360x500 มม. ปรับโครงสร้างเครื่องใหม่ เพิ่มพื้นที่ในการปักงานชิ้นใหญ่ให้สะดวกยิ่งขึ้น กำหนดจุดกึ่งกลาง และขนาดสะดึงให้เหมาะกับลายปัก ป้องกันการปักชนสะดึง กำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย ๆ บนหน้าจอ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา ป้อนลายใหม่ในขณะที่เครื่องปักงานอยู่ Name dr...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักลดโต๊ะ 2 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1502CII

  เครื่องปักลดโต๊ะ 2 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1502CII BEKY-CII Series มีขนาด 2, 4, 6 และ 8 หัว ให้เลือก พื้นที่ปัก 450x520 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักลดโต๊ะ 6 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1506CII

  เครื่องปักลดโต๊ะ 6 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1506CII BEKY-CII Series มีขนาด 2, 4, 6 และ 8 หัว ให้เลือก พื้นที่ปัก 450x520 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักลดโต๊ะ 8 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1508CII

  เครื่องปักลดโต๊ะ 8 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1508CII BEKY-CII Series มีขนาด 2, 4, 6 และ 8 หัว ให้เลือก พื้นที่ปัก 450x520 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักหน้าเรียบ 4 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y904II

  เครื่องปักหน้าเรียบ 4 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y904II BEKY-II Series มีขนาด 4, 6 และ 8 หัว ให้เลือก พื้นที่ปัก 600x300 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่งกล...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักหน้าเรียบ 6 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y906II

  จักรปัก รุ่นหน้าเรียบ 6หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y906II BEKY-II Series มีขนาด 4, 6 และ 8 หัว ให้เลือก พื้นที่ปัก 600x300 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่งกล...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักหน้าเรียบ 12 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y912FII

  เครื่องปักหน้าเรียบ 12 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKY-Y912FII พื้นที่ปัก 600x350 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่งกลาง และขนาดสะดึงให้เหมาะกับลายปัก ป้องกันการปั...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เครื่องปักหน้าเรียบ 20 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKS-Y920

  เครื่องปักหน้าเรียบ 20 หัว 9 สี/เข็ม รุ่น BEKS-Y920 พื้นที่ปัก 600x300/600 มม. จอ LCD 10.4” Touch Screen (Resolution 800x600) 100 ลาย 70 ล้านฝีเข็ม 1 COM, 2 USB Port, Remote Jog Controller Port Lan Connection Standard Icon การใช้งานง่าย สามารถกำหนดคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอ กำหนดจุดกึ่งกลาง และขนาดสะดึงให้เหมาะกับลายปัก ป้องกันการป...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จักรปักเลื่อม

  จักรปักเลื่อม บนหัวกลม ( YN ROTARY SEQUIN FOR ROUND HEAD) สร้างสรรงานปักเลื่อมที่แตกต่างจากเดิม โดยการผสมผสานสีไหม 9 สีของเครื่องปักหัวกลม บารูดัน บนเลื่อมขนาดเดียว ไม่ว่าจะเป็นเลื่อม ขนาด 3, 4, 5, 7 หรือ 9 มม. แบบ Cup shape, Odd shape หรือขนาดอื่น ๆ ติดตั้งได้บนเครื่องปักหน้าเรียบ หัวกลม 9 สี รุ่น BEKY-II Series, BEKY-Y912FII และ BEKS-Y92...

  หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า